Slider

Wettelijke bepalingen

Deze website is eigendom van CDG Agency bvba, een websitebouwer en -beheerder, gevestigd in Jamarlaan, 19/204 1060 Brussel. In die zin leven zowel CDG Agency bvba als zijn klant die op deze site wordt belicht, de wetgeving na ter bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van deze website, namelijk de wet van 8 december 1992 (Privacywet) en de Europese Verordening van 27 april 2016, die op 25 mei 2018 in werking is getreden. De privacy van elke bezoeker van die deze website, wordt gerespecteerd en alle informatie die met betrekking tot de bezoeker wordt verzameld, wordt alleen op gepaste wijze gebruikt.

Het doel van dit document is dan ook om u te informeren over uw rechten, het gebruik dat van uw gegevens wordt gemaakt en de voorwaarden om uw rechten te laten gelden.

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OP DEZE SITE VERZAMELD?

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens blijft beperkt tot het strikte minimum:

Voor elk bezoek op de site die geen interactie via een contactformulier inhoudt:

Gegevens verzameld door cookies (zie hieronder)

Voor elke verzending van een formulier :

De hierboven vermelde gegevens Voornaam en achternaam E-mailadres Telefoonnummer

Voor elke bestelling die op onze site wordt geplaatst:

  • Alle bovenstaande gegevens
  • Informatie met betrekking tot uw Paypal-account (indien van toepassing)
  • Creditcardgegevens (indien van toepassing)

WIE VERZAMELT DEZE GEGEVENS?

Als beheerder van deze website is het de vennootschap CDG Agency bvba die de gegevens met betrekking tot uw surfgedrag op de website verzamelt en daarvoor verantwoordelijk is. Deze gegevens worden verwerkt door onderaannemers die de veiligheid van de gegevens en uw anonimiteit garanderen.

Het bedrijf dat op deze website wordt belicht, verzamelt alle andere persoonlijke informatie die via het contactformulier wordt verstuurd. Dit bedrijf is volledig verantwoordelijk voor zowel het beheer van deze gegevens als de beveiliging ervan.

WAT IS HET DOEL VAN HET VERZAMELEN VAN DEZE GEGEVENS?

De verzamelde gegevens worden voor twee specifieke doeleinden verzameld:

U in staat stellen om op een optimale en gepersonaliseerde manier op deze site te surfen door uw acties en voorkeuren te onthouden dankzij functionele cookies.

CDG Agency bvba in staat stellen om de prestaties van de website en alle andere activiteiten met betrekking tot de marketing te monitoren via derde partijen zoals Google Analytics en Facebook.

Het bedrijf dat op deze site wordt belicht in staat stellen zijn commerciële relaties te beheren. Deze gegevens worden opgeslagen voor een periode van 12 maanden vanaf de datum van uw toestemming.

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden onder geen enkele voorwaarde verkocht, uitgewisseld of aan derden verstrekt. De dienstverleners van CDG Agency bvba die er toegang toe zouden hebben, zijn eveneens aan deze verbintenis gebonden.

UW RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Europese verordening die op 25 mei 2018 in werking is getreden, garandeert u bepaalde rechten op het gebied van de bescherming van de privacy:

  • Het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van uw persoonlijke gegevens
  • Het recht om de oorsprong, het gebruik en het doel van dergelijke persoonsgegevens te kennen
  • Het recht om de contactgegevens van de verantwoordelijken voor het gegevensbeheer te verkrijgen
  • Het recht om de meegedeelde gegevens te laten bijwerken, wijzigen of verwijderen.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens
  • Het recht op gegevenswissing

HOE U UW PERSOONLIJKE GEGEVENS KUNT VERWIJDEREN

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar info@coolmedia.be of naar het e-mailadres dat in de contactgegevens van de site is vermeld, met vermelding van de gegevens waarop uw verzoek betrekking heeft.

DE COOKIES

Naast het verzamelen van persoonsgegevens via een contactformulier of het plaatsen van een online bestelling, kunnen bepaalde gegevens worden opgehaald via cookies die in de website worden opgeslagen. Een cookie is een bestand dat door een site in de browser wordt geplaatst die u gebruikt om op het internet te surfen. Het stelt ons in staat om u te herkennen bij elk bezoek aan de betreffende site. Cookies kunnen worden geplaatst door de eigenaar van de website of door externe dienstverleners, afhankelijk van hun hieronder uitgelegde doel.

DE VERSCHILLENDE COOKIES DIE OP DEZE SITE WORDEN GEBRUIKT

Technische of functionele cookies: Dit zijn de cookies die door de website die u bezoekt worden geplaatst om u in staat te stellen vlotter te surfen, zoals de cookies die onthouden welke taal u gebruikt.

Cookies gekoppeld aan sociale netwerken: Als u deze site bezoekt vanaf een sociaal netwerk of als u op een link naar een sociaal netwerk klikt, kan er een cookie in uw browser worden geplaatst.

Deze cookies die door derden worden aangemaakt zijn veilig, maar u kunt ze op elk moment verwijderen.

Cookies gekoppeld aan statistieken: Om het websiteverkeer te meten en de verschillende profielen van internetgebruikers die (anoniem) op de website surfen te bepalen, worden er cookies van derden op de website geplaatst. Dit zijn Google Analytics en/of Google Adwords.

Cookies worden opgeslagen in uw browser en geven de gevraagde informatie door aan de eigenaar van de website en de externe dienstverleners. U kunt deze cookies echter te allen tijde verwijderen door naar uw browsergeschiedenis te gaan.

TOP